Tag: popierizmas

Turto vertinimas, nebaigto statinio registravimas

Tam, kad būtų turto vertintojai galėtų oficialiai įvertinti Jūsų turtą, Jūs privalote registruoti nebaigtą statybą.

 1. Pirmiausiai Jums reikia pasidaryti sklypo kontrolinę nuotrauką, kurioje geodezininkas pažymės statomo namo ribas (Pastato išsidėstymo schema žemės sklypo ribų atžvilgiu)
 2. Turint kontrolinę nuotrauką reikės išsikviesti matininką, kuris atliks pamatų arba namo matavimus ir paruoš kadastrinių matavimų bylą
 3. Turint kadastrinių matavimų bylą, ją reikia registruoti info statybos puslapyje:
  1. Prisijungti https://planuojustatyti.lt
  2. Pasirinkti “Prašymai / Pranešimai”
  3. Pasirinkti “Sukurti naują prašymą / pranešimą”
  4. Iš sąrašo pasirinkti “Prašymai su statyba susijusioms pažymoms gauti”
  5. Toliau pasirinkite “Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių”
  6. Pasirinkite instituciją, kuriai teikiamas prašymas pvz. “Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas” ir spauskite “Toliau”
  7. Pirmą kartą teikiant prašymą pasirinkti “Statusas: Pirminis” ir spauskite “Toliau”
  8. Pasirinkite statybų leidimą spausdami “+ Pasirinkti dokumentą” ir spauskite “Toliau”
  9. Patikrinkite projekto duomenis, pridėkite statinio unikalų numerį, jeigu jo nėra ir spauskite “Toliau”
  10. Pasirinkite savo statinį spausdami ant “× Ne” mygtuko ir spauskite “Toliau”
  11. Patikrinkite su projektavimu susijusių asmenų sąrašą ir spauskite “Toliau”
  12. Atlikti mokėjimą už pažymos išdavimą (rekvizitus galima rasti čia, skiltis “Mokėjimai”)
  13. Pasirinkti “+ Pridėti mokėjimą”, užpildyti duomenis ir išsaugojus spausti “Toliau”
  14. Toliau reikės pridėti trūkstamus dokumentus:
   1. Pažymėkite varnelę “Statinio projektas nepakito, nuo to, kuriam buvo išduotas SLD naudojantis IS Infostatyba”
   2. Pridėkite “Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos” dokumentą (geodezininko atlikta kontrolinė nuotrauka)
   3. Pridėkite “Statinio kadastro duomenų bylą”
   4. Pridėkite pavedimo kopiją už bankinį mokėjimą
   5. Pridėkite laisva forma parašytą dokumentą, jog statinys nepakito nuo projekto (pvz. galima rasti čia)
   6. Spauskite “Išsaugoti”
  15. Spauskite “Paruošti ir pasirašyti ADOC”, pasirinkite katik pridėtus failus, kad jie būtų įtraukti kaip priedai
  16. Spausti “Baigti rengimą” -> “Taip”
  17. Pasirinkite sau tinkamą būdą ir pasirašykite
  18. Spauskite “Grįžti į sistemą”
  19. Pateikite prašymą spausdami “Pateikti”
 4. Pažymos išdavimo terminas yra 10 darbo dienų
 5. Gavus pažymą iš info statybos, ją reikia užregistruoti registrų centre:
  1. Parašyti prašymą laisva forma, jog norite registruoti nebaigtą statybą, prašyme nurodyti, jog kadastriniai matavimai ir projekto duomenys yra info statybos sistemoje (formos pvz galima rasti čia)
  2. Išsaugoti prašymą PDF formatu ir jį pasirašyti su elektroninių parašu www.gosign.lt sistemoje
  3. Pasirašytą prašymą išsiųsti adresu elprasymai.vilnius@registrucentras.lt
  4. Palaukti kol bus paskaičiuota ir atsiųsta registravimo kaina
  5. Susimokėti už registraciją ir pranešti apie atliktą veiksmą
 6. Užregistravus nebaigtą statyti statinį galite kreiptis į turto vertintojus, kad jie paskaičiuotų Jūsų turto vertę